Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza szkoły zawodowe dla młodzieży do udziału w systemowym projekcie „Edukacja zawodowa w praktyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego od 1.07.2013r. do 30.06.2015 r. w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na konferencję rozpoczynającą realizację projektu „Edukacja zawodowa w praktyce”, która odbędzie się w dniu 30 września 2013 r. o godzinie 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30) w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej.

KLUE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.